طراحی سایت
Menu

اعضای هيات مديره و بازرسين

رزومه

خانم ملیحه قاسمی

 

رئيس هيات مديره

رزومه

خانم زهرا حفظی

 

دبیرکانون و عضو هیات مدیره

رزومه

خانم مروانه مهدوی

 

نایب رئیس هیات مدیره

رزومه

خانم فاطمه اقا محمدی

 

خزانه دار کانون

رزومه

خانم زیبا خوئینی

 

عضو هیات مدیره

رزومه

خانم ربابه شاهمیری

 

بازرس انجمن

آموزشگاههای استان

آگهی‌و تبليغات

 
 جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
 
 جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
 
 جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
 
 جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
 
 جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید